Przejdź do treści
Strona główna » ANEKSY MINI % ORAZ MINI%II

ANEKSY MINI % ORAZ MINI%II

ANEKSY MINI % ORAZ MINI%II

Getin Noble Bank na przestrzeni lat proponował swoim klientom nieuczciwe aneksy MINI % oraz MINI%II. Kredytobiorcom aneksy były przedstawiane jako bezpieczne zmniejszenie raty kredytu. Rozwiązanie, na którym mogą tylko skorzystać. W rzeczywistości było zupełnie inaczej.

TEORIA

W teorii zawarcie aneksu miało stanowić dla kredytobiorcy ulgę w spłacie kredytu. Zgodnie bowiem z treścią aneksu:

W okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Aneksu, Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty rat odsetkowych obliczonych przez Bank w oparciu o stałe oprocentowanie wynoszące 3% w skali roku”.

Z powyższego wynika, że kredytobiorca przez okres 24 miesięcy zapłaci raty kapitałowo-odsetkowe w oparciu o stałą wysokość odsetek. Szczególnie w okresie wzrostu stawki WIBOR może być to korzystne dla kredytobiorcy.

PRAKTYKA

Kluczowy jest inny zapis aneksu zgodnie z którym:

„Bank, po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Aneksu wyliczy sumę kwot wszystkich odroczonych rat odsetkowych naliczonych przez Bank zgodnie z ust. 1 i 2 i doliczy ją do salda Pożyczki pozostającego do spłaty, z zastrzeżeniem ust. 4 Bank niezwłocznie prześle do Pożyczkobiorcy nowy Harmonogram Spłat”.

Jednocześnie na mocy aneksu dochodziło do podwyższenia marży. Jaka z tego korzyść kredytobiorcy? ŻADNA. W efekcie zawarcia takiego aneksu bank po upływie okresu 24 miesięcy doliczał do salda kredytu wszystko to co kredytobiorca teoretycznie zaoszczędził. W konsekwencji dochodziło do wzrostu raty kredytu. Od naliczonych i doliczonych do kapitału odsetek bank ponownie pobierał odsetki.

NIEUCZCIWOŚĆ ANEKSÓW MINI % oraz MINI%II

Aneksy MINI % oraz MINI%II to nic innego jak klasyczny przykład tzw. missellingu. Polega on na proponowaniu konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów. Zmiana umowy w wyniku podpisania aneksu zabezpieczała jedynie interes banku ze szkodą dla kredytobiorcy. Co więcej kredytobiorcy nie byli w należyty sposób informowani o konsekwencjach aneksów.

Postanowienia aneksów zwierają niedozwolone postanowienia umowne. Z tego powodu powinny zostać uznane za bezskuteczne, jako niejednoznaczne i wprowadzające konsumenta w błąd.

Kancelaria Radców Prawnych Pawłuszyński Piątkowski Wolski Zelent udziela pomocy prawnej m. in. w sprawach związanych z kredytami złotówkowymi oprocentowanymi stawką WIBOR. Zapraszamy do kontaktu i przesłania umowy. Nasz zespół wykona bezpłatną analizę umowy kredytowej.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.