Strona główna » Odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli

Odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli

ANEKSY MINI % ORAZ MINI%II

Nie każdy upadły może skorzystać z dobrodziejstwa oddłużenia. Co do zasady ustawodawca umożliwia ustalenie planu spłaty wierzycieli, umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli wyłącznie dla rzetelnego dłużnika. Przesłankami do odmowy ustalenia plany spłaty wierzycieli są okoliczności odnoszące się do zachowania dłużnika przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Celowe doprowadzenie do niewypłacalności

W tym wypadku chodzi o motywację działania dłużnika. Jest nią doprowadzenie lub pogłębienie stanu niewypłacalności. Dlatego też nie uzasadnia odmowy ustalenia planu spłaty inny motyw działania dłużnika. Ważne jest to, że od dłużnika ustawodawca wymaga jedynie uprawdopodobnienia wskazanych okoliczności, co oznacza, iż ewentualne wątpliwości należy zawsze rozstrzygać na korzyść dłużnika. Przykładowo ustawodawca wskazuje, że zachowanie prowadzące do niewypłacalności lub je pogłębiające to m. in. „trwonienie części składowych majątku” i „celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań”.

Okres poprzedzający zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Druga przesłanka odmowy ustalenia planu spłaty to zasada „jedna upadłość na 10 lat”. Jeśli w tym okresie prowadzono już postępowanie upadłościowe dłużnika, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, sąd odmawia zastosowania mechanizmów prowadzących do ponownego oddłużenia.

Wyjątek od reguły

Sąd nie wyda postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności lub względy humanitarne. Ocena zaistnienia tych względów następuje z perspektywy dłużnikowi. Sąd bada czy sytuacja dłużnika uzasadnia oddłużenie. Badaniu podlega wpływ potencjalnych skutków oddłużenia na życie dłużnika.

Kancelaria Radców Prawnych Pawłuszyński Piątkowski Wolski Zelent udziela pomocy prawnej m. in. w sprawach upadłości konsumenckich.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.