Przejdź do treści
Strona główna » Unieważnienie ugody z bankiem

Unieważnienie ugody z bankiem

ANEKSY MINI % ORAZ MINI%II

W konsekwencji bankowych kampanii medialnych wielu frankowiczów zdecydowało się na zawarcie ugód z bankami. Zawarcie ugody oznacza, że kredyt frankowy przekształca się w kredyt złotówkowy oprocentowany marżą oraz stawką WIBOR (o wadliwości stawki WIBOR możecie przeczytać tutaj). Obecnie wysokie oprocentowanie stawką WIBOR oznacza, że frankowicze wpadają „z deszczu pod rynnę”. Pomimo twierdzeń banków, że ugody są zgodne z prawem możliwe jest unieważnienie ugody z bankiem.

Nieuczciwe działania banków

Ugoda zgodna z prawem to ugoda uczciwa. Aby można było mówić o uczciwości, kredytobiorca musi mieć pełną świadomość skutków zawarcia ugody z bankiem. Kredytobiorca musi mieć wiedzę odnośnie konsekwencji takiej ugody. W skrócie bank powinien zatem:

  1. Udzielić kredytobiorcy pełnej i rzetelnej informacji na temat skutków prawnych ugody. W szczególności informacji o kosztach zawarcia ugody.
  2. Przedstawić kredytobiorcy przed podpisaniem ugody porównanie skutków zawarcia ugody oraz ewentualnego unieważnienia umowy z bankiem.

Banki realizując wyłącznie swój interesem (kosztem kredytobiorcy) oczywiście wyżej wskazanych informacji nie przedstawiają. Mają bowiem świadomość jak bardzo niekorzystna jest ugoda z bankiem w porównaniu do unieważnienia umowy w postępowaniu sądowym. Przypominamy, że obecnie niemal 100% spraw frankowych kończy się korzystnie dla kredytobiorców.

Kolejne nieuczciwe działania banków to wywieranie presji na kredytobiorcach. Sugerowanie, że unieważnienie umowy przez sąd jest równoznaczne z koniecznością zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Tymczasem orzecznictwo TSUE jednoznacznie wskazuje, że banki nie mają prawa żądać dodatkowych świadczeń (wynagrodzenia czy waloryzacji kapitału) z tytułu nieważnienia umów frankowych.

Wskazane błędy banków mogą prowadzić do unieważnienia uprzednio zawartych ugód. Obecnie w sądach pojawia się coraz więcej spraw o unieważnienie ugody z bankiem.

Kancelaria Radców Prawnych Pawłuszyński Piątkowski Wolski Zelent z sukcesami udziela pomocy prawnej m. in. w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Zapraszamy do kontaktu i przesłania umowy. Nasz zespół wykona bezpłatną analizę umowy kredytowej lub oferty ugodowej banku.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.