Przejdź do treści
Strona główna » Odfrankowienie umowy kredytu frankowego

Odfrankowienie umowy kredytu frankowego

W jednym z poprzednich artykułów, scharakteryzowano nieważność kredytu frankowego. W tym artykule przybliżone zostanie drugie z pozytywnych orzeczeń, jakie uzyskać mogą kredytobiorcy przed sądem – odfrankowienie umowy kredytu frankowego. Przez wiele osób pojęcia te są mylnie traktowane jako jednoznaczne, mimo że dla kredytobiorcy oznaczają zupełnie inne skutki.

Odfrankowienie umowy kredytu – co to oznacza?

Ustalenie nieważności oznacza, że umowę kredytową uważamy za niezawartą. Odfrankowienie umowy kredytu frankowego skutkuje natomiast tym, że kredyt dalej należy spłacać, ale na innych, dużo korzystniejszych warunkach. W wyniku odfrankowienia umowy, sąd usuwa z umowy te zapisy umowne, które dotyczą przeliczenia kredytu do CHF. Pozostałe zapisy, w tym te dotyczące oprocentowania kredytu pozostają w mocy. W konsekwencji umowa przybiera kształt umowy kredytu złotowego, oprocentowanego jak kredyt frankowy (a więc znacznie korzystniej niż złotówkowy).

Jakie są skutki odfrankowienia umowy kredytu frankowego?

Odfrankowienie umowy należy rozpatrywać w kontekście skutków na przyszłość oraz na przeszłość. Przede wszystkim bowiem, od czasu uzyskania korzystnego orzeczenia, rata kredytu spadnie o około 30-40%. Podobnie obniżony zostanie kapitał kredytu, pozostały do spłaty. Co więcej, z umowy zostają usunięte zapisy przeliczeniowe do CHF, kredytobiorca uwalnia się zatem również od ryzyka walutowego. Ma pełną gwarancję tego, ile pieniędzy będzie musiał zwrócić.

Dodatkowa korzyść dotyczy już uiszczonych na rzecz banku, przeszłych płatności. W wyniku procesu zostają bowiem rozliczone wszystkie dotychczasowe wpłaty. Dokonuje się również wyliczenia, ile kredytobiorca zapłaciłby, gdyby kredyt był wolny od ryzyka kursowego. W wyniku porównania obu kwot sąd zasądza na rzecz kredytobiorcy kwotę pieniężną wynoszącą około 20-30% wszystkich dotychczasowych wpłat.

Odfrankowienie umowy kredytu frankowego – czy zawsze się opłaca?

O ile w całościowym, długoterminowym ujęciu najkorzystniejszym orzeczeniem jest ustalenie nieważności umowy, odfrankowienie umowy kredytu frankowego również niesie za sobą wiele korzyści dla kredytobiorców. Odfrankowienie umowy polecamy przede wszystkim dla tych kredytobiorców, którzy w wykonaniu umowy kredytu nie wpłacili jeszcze do banku kwoty pobranego kapitału. W takiej sytuacji ustalenie nieważności naraża bowiem kredytobiorcę na obowiązek zwrotu na rzecz banku różnicy pomiędzy wypłaconym kapitałem, a kwotą uiszczoną przez lata w ramach comiesięcznych rat.

Tak więc wybór między dochodzeniem nieważności bądź odfrankowieniem umowy kredytu frankowego sprowadza się do dogłębnej analizy umowy, dotychczasowej historii spłat i wyboru najkorzystniejszej dla kredytobiorcy taktyki procesowej.

Podsumowanie

Odfrankowienie umowy kredytu frankowego pozwala kredytobiorcy na ostateczne uwolnienie od ryzyka kursowego i obniżenie raty kredytu oraz kapitału zadłużenia. Dodatkowo kredytobiorca otrzyma kwotę pieniężną, którą może przeznaczyć na dowolny cel. Odfrankowienie umowy kredytu frankowego jest zatem najkorzystniejszym, oprócz unieważnienia umowy, orzeczeniem, jakie uzyskać może kredytobiorca przed sądem.

Kancelaria Radców Prawnych Pawłuszyński Piątkowski Wolski Zelent udziela pomocy prawnej m. in. w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Zapraszamy do kontaktu i przesłania umowy kredytowej celem jej bezpłatnej analizy.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.